چه باید گفت !

<<<< آنچه با سخاوت بدهي، به تو باز خواهد گشت >>>>

گفت :

 ناظم حکمت

----------------------------               

گفت : به پیشم بیا                     

    گفت : برایم بمان

       گفت : به رویم بخند

              گفت : برایم بمیر

                            آمدم     ِ    ماندم     ِ     خندیدم    ِ    مردم  . . .

                                                     

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 10:33  توسط حامد رحمانی  |